Mevcut doğalgaz dağıtım bölgeleri lisans kapsamı dışında kalan merkez nüfusu 10.000'in üzerindeki ilçelere doğalgaz ulaştırılmasını sağlamak amacıyla BOTAŞ Genel Müdürlüğünün görevlendirilmesine ilişkin olarak 28.04.2013 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 2013/4347 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında değişiklik yapılarak abone bağlantı bedelinin yatırılması için öngörülen 6 aylık süre 14 aya çıkarılmasına ilişkin 2014/5801 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 07.02.2014 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu kez, 28/08/2015 tarih ve 29459 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 24/08/2015 tarih ve 2015/8064 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile abone bağlantı bedelinin yatırılması için öngörülen süre 31 aya çıkarılmıştır.

Buna göre, "Mevcut doğalgaz dağıtım bölgeleri lisans kapsamı dışında kalan merkez nüfusu 10.000'in üzerindeki ilçelere doğalgaz ulaştırılmasını sağlamak amacıyla BOTAŞ Genel Müdürlüğünün görevlendirilmesine ilişkin olarak 2013/4347 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının uygulanmasına dair usul ve esaslardaki Abone Sayısının Belirlenmesi İdaresi açıklaması Madde 4'te verilmiştir. Abone Bağlantı Bedelinin yatırılması Madde 5 doğrultusunda Bingöl İl Özel İdaresi adına EPDK Gaz Abone Bedeli TC Ziraat Bankası Bingöl Şubesinde 3141553152 14 302 Hesap No ve TR07 0001 0003 0231 4155 3152 14 İBAN nolu hesap açılmıştır. Abone yapanların 2013 yılı bağlantı bedeli olan 335,00 TL'yi verilmiş olan hesaba ikamet ettikleri ilçe ismini banka dekontunda belirtmek suretiyle 30 Kasım 2015 tarihi mesai bitimine kadar yatırmaları gerekmektedir.

B
aşvuruda bulunanların, ilçedeki toplam mesken elektrik abone sayısının % 60'nı geçmediği ilçeler ile ilgili herhangi bir işlem yapılmayıp, yatırılan abone bağlantı bedelleri en geç iki ay içerisinde İl Özel İdaresi tarafından abone bağlantı bedelini yatıran elektrik abonelerine iade edilecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

FOTOĞRAF GALERİSİ