İNTERNET KAFELER

5651 Sayılı Kanun Gereğince Kaymakamlığımızca "TİCARİ AMAÇLA TOPLU KULLANIM SAĞLAYICI İZİN BELGESİ" İlçemizdeki tüm İnternet Kafelere verilmiştir. Kaymakamlık Denetleme Komisyonunca Peryodik olarak denetlemeler devam etmektedir.

Ayrıca, Ticari Amaçla İnternet Toplu Kullanım sağlayıcıları; 5651 sayılı kanuna dayanılarak hazırlanan 26687 sayı ve 1 Kasım 2007 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan 'Internet Toplu Kullanım Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik' in 5. maddesinin birinci fıkrasının d bendi gereği TİB tarafından ücretsiz olarak verilen IP Log İmzalayıcı Program yazılımını kullanmak ve bu günlük tutulan Loglar 'ın bu program ile imzalanması İnternet Kafeci'nin sorumluluğundadır.

Filtre Programlarının sürekli kontrol edilmesi ve sorun yaşamaları halinde üretici firma ile irtibata girerek sorunlarını ivedilikle çözümlemeleri gerekmektedir.

Yönetmelik hükümleri titizlikle uygulanmaya devam edilecektir

Önemle duyurulur.

Web Sitemizin amacı, bilgilendirmeyi sağlamaktır. Web sitesi içerisinde, mevzuata, başvuru evraklarının neler olduğuna, ilgili bağlantılara dair bilgiler ile sıkça yöneltilen sorular ve cevapları yer almaktadır.

İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcıları İzin Belgesi almak için gerekli evraklar şunlardır.

1-Dilekçe

2-Ruhsat Fotokopisi

3-Gerçek Kişinin Nüfus kâğıdı Fotokopisi

4-Sorumlu Müdür'ün Nüfus kâğıdı Fotokopisi

5-Sabit IP Belgesi

6-Vergi Levhası

7-TİB onaylı Filtre Programı Faturası

8-Mesleki Faaliyet Belgesi Noter Onaylı sureti (Ticaret Sicil No)

9-İç IP Log Yazılımı Ana makineye kurulu ve log tutuyor şekilde ayarlanmış olacak.

FOTOĞRAF GALERİSİ